Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^Powrót na górę

Wersja językowa

Polish Czech English French German Russian

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rawickiego w roku 2016

herb-malyZarząd Powiatu Rawickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych określonych w Uchwale Nr VII/53/15 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) na rok 2016”.

Oferty należy przesłać pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Rawiczu, ul. Rynek 17, 63-900 Rawicz lub złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Interesantów Starostwa Powiatowego w Rawiczu, do dnia 01 kwietnia 2016 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu) w formie pisemnej na obowiązującym wzorze w zamkniętej, opisanej kopercie według poniższego schematu: nazwa oferenta z adresem, dane kontaktowe oferenta – e-mail i telefon z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rawickiego w roku 2016” (podać numer zadania). Wzór oferty jest dostępny na stronie internetowej www.powiatrawicki.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.wokiss.pl/rawiczp/ w zakładce: Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami – otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych – 2016 rok.

Formularze ofert można pobrać w wersji elektronicznej umieszczone poniżej.

Pełna treść ogłoszenia oraz oferta – do pobrania w poniższych załącznikach.

Uchwała

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Rozporządzenie

Oferta realizacji zadania publicznego

Zaktualizowany harmononogram

Zaktualizowany kosztorys

Copyright © 2013. Starostwo Powiatowe w Rawiczu  Rights Reserved.