Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^Powrót na górę

Wersja językowa

Polish Czech English French German Russian

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA w Powiecie Rawickim w roku 2016

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA w Powiecie Rawickim w roku 2016

Lokalizacja i harmonogram pracy punktów 

 

Z dniem 1 stycznia 2016 roku w Powiecie Rawickim powstały dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Pierwszy z punktów obsługiwany jest przez radców prawnych i adwokatów wyznaczonych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu oraz Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu i funkcjonuje w nw. lokalizacjach i dniach:

 

Poniedziałek: od godz. 16:00 do 20:00

Starostwo Powiatowe w Rawiczu, ul. Wały J. Dąbrowskiego 2

 

Wtorek: od godz. 9:00 do 13:00

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu, ul. Gen. Grota Roweckiego 4a


Środa: od godz. 9:00 do 13:00

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu, ul. Gen. Grota Roweckiego 4a

 

Czwartek: od godz. 16:00 do 20:00

Starostwo Powiatowe w Rawiczu, ul. Wały J. Dąbrowskiego 2

 

Piątek: od godz. 16:00 do 20:00

Starostwo Powiatowe w Rawiczu, ul. Wały J. Dąbrowskiego 2

 

 

HARMONOGRAM DYŻURÓW ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH W MARCU 2016 ROKU

 

Data

Imię i nazwisko

osoby pełniącej dyżur

Godziny pełnienia

dyżuru

Miejsce pełnienia dyżuru

1.03

wtorek

Małgorzata Murawka

Radca Prawny

8.00-12.00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Rawiczu,

ul. Gen. Grota Roweckiego 4a

2.03

środa

Małgorzata Murawka

Radca Prawny

8.00-12.00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Rawiczu,

ul. Gen. Grota Roweckiego 4a

2.03.

środa

Paweł Hryń

Adwokat

wz.mgr prawa Agnieszka Przybylska

16.00-20.00

Starostwo Powiatowe w Rawiczu,

Wały J. Dąbrowskiego 2

3.03

czwartek

Marcin Depkowski

Radca Prawny

16.00- 20.00

Starostwo Powiatowe w Rawiczu,

Wały J. Dąbrowskiego 2

4.03

piątek

Maciej Mucha

Adwokat

16.00- 20.00

Starostwo Powiatowe w Rawiczu,

Wały J. Dąbrowskiego 2

5.03.

sobota

------------------

---------------

-------------------------

6.03.

niedziela

------------------

---------------

-------------------------

7.03.

poniedziałek

Maciej Mucha

Adwokat

16.00- 20.00

Starostwo Powiatowe w Rawiczu,

Wały J. Dąbrowskiego 2

8.03.

wtorek

Małgorzata Murawka

Radca Prawny

8.00-12.00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Rawiczu,

ul. Gen. Grota Roweckiego 4a

9.03.

środa

Małgorzata Murawka

Radca Prawny

8.00-12.00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Rawiczu,

ul. Gen. Grota Roweckiego 4a

9.03.

środa

Paweł Hryń

Adwokat

wz.mgr prawa Agnieszka Przybylska

16.00-20.00

Starostwo Powiatowe w Rawiczu,

Wały J. Dąbrowskiego 2

10.03.

czwartek

Marcin Depkowski

Radca Prawny

16.00- 20.00

Starostwo Powiatowe w Rawiczu,

Wały J. Dąbrowskiego 2

11.03.

piątek

Maciej Świerzewski

Radca Prawny

16.00- 20.00

Starostwo Powiatowe w Rawiczu,

Wały J. Dąbrowskiego 2

12.03.

sobota

------------------

---------------

-------------------------

13.03.

niedziela

------------------

---------------

-------------------------

14.03.

poniedziałek

Anna Turlej

Adwokat

16.00-20.00

Starostwo Powiatowe w Rawiczu,

Wały J. Dąbrowskiego 2

15.03.

wtorek

Małgorzata Murawka

Radca Prawny

8.00-12.00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Rawiczu,

ul. Gen. Grota Roweckiego 4a

16.03.

środa

Małgorzata Murawka

Radca Prawny

8.00-12.00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Rawiczu,

ul. Gen. Grota Roweckiego 4a

16.03.

środa

Paweł Hryń

Adwokat

wz.mgr prawa Agnieszka Przybylska

16.00-20.00

Starostwo Powiatowe w Rawiczu,

Wały J. Dąbrowskiego 2

17.03.

czwartek

Anna Turlej

Adwokat

16.00-20.00

Starostwo Powiatowe w Rawiczu,

Wały J. Dąbrowskiego 2

18.03.

piątek

Anna Turlej

Adwokat

16.00-20.00

Starostwo Powiatowe w Rawiczu,

Wały J. Dąbrowskiego 2

19.03.

sobota

------------------

---------------

-------------------------

20.03.

niedziela

------------------

---------------

-------------------------

21.03.

poniedziałek

Maciej Mucha

Adwokat

16.00- 20.00

Starostwo Powiatowe w Rawiczu,

Wały J. Dąbrowskiego 2

22.03.

wtorek

Małgorzata Murawka

Radca Prawny

8.00-12.00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Rawiczu,

ul. Gen. Grota Roweckiego 4a

23.03.

środa

Małgorzata Murawka

Radca Prawny

8.00-12.00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Rawiczu,

ul. Gen. Grota Roweckiego 4a

23.03.

środa

Paweł Hryń

Adwokat

wz.mgr prawa Agnieszka Przybylska

16.00-20.00

Starostwo Powiatowe w Rawiczu,

Wały J. Dąbrowskiego 2

24.03.

czwartek

Marcin Depkowski

Radca Prawny

16.00- 20.00

Starostwo Powiatowe w Rawiczu,

Wały J. Dąbrowskiego 2

25.03.

piątek

Maciej Świerzewski

Radca Prawny

16.00- 20.00

Starostwo Powiatowe w Rawiczu,

Wały J. Dąbrowskiego 2

26.03.

sobota

------------------

---------------

-------------------------

27.03.

niedziela

------------------

---------------

-------------------------

28.03.

poniedziałek

------------------

---------------

-------------------------

29.03.

wtorek

Małgorzata Murawka

Radca Prawny

8.00-12.00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Rawiczu,

ul. Gen. Grota Roweckiego 4a

30.03.

środa

Małgorzata Murawka

Radca Prawny

8.00-12.00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Rawiczu,

ul. Gen. Grota Roweckiego 4a

30.03.

środa

Paweł Hryń

Adwokat

wz.mgr prawa Agnieszka Przybylska

16.00-20.00

Starostwo Powiatowe w Rawiczu,

Wały J. Dąbrowskiego 2

31.03.

czwartek

Marcin Depkowski

Radca Prawny

16.00- 20.00

Starostwo Powiatowe w Rawiczu,

Wały J. Dąbrowskiego 2

 

KONTAKT TELEFONICZNY W CZASIE TRWANIA DYŻURU:

Nr 65 546 51 09

 

Drugi z punktów obsługiwany jest przez organizację pozarządową Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Wsparcie, Informacja, Rozwój" z siedzibą w Ligocie. Porady udzielane są przez Radcę prawnego Jolantę Samsel-Hryń oraz Adwokata Pawła Hryń na terenie Gmin Jutrosin, Pakosław i Miejska Górka w następujących lokalizacjach i dniach:

 

Poniedziałek: od godz. 12:00 do 16:00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu, ul. Kolejowa 2

 

Wtorek: od godz. 15:30 do 19:30

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie, ul. Rynek 26

 

Czwartek: od godz. 15:30 do 19:30

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie, ul. Rynek 26

 

Piątek: od godz. 16:00 do 20:00

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce, ul. Rynek 33

 

W dni ustawowo wolne od pracy Punkty nie będą czynne. 

 

Zakres udzielanej pomocy prawnej

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:   

 

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, lub   
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub   
 3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma, pod warunkiem jednak, że dana sprawa znajduje się na etapie przed sądowym, a gdy chodzi o sprawy karne – nie toczy się jeszcze postępowanie przygotowawcze,   
 4. sporządzenie projektu pisma wszczynającego postępowanie sądowe albo postępowanie sądowoadministracyjne,   
 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

 

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, która:    

 

 1. w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,   
 2. posiada Kartę Dużej Rodziny,   
 3. uzyskała zaświadczenie przewidziane w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,   
 4. posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa,   
 5. nie ukończyła 26 lat, albo która ukończyła 65 lat,  
 6. w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:   

 

 1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;   
 2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;   
 3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
Copyright © 2013. Starostwo Powiatowe w Rawiczu  Rights Reserved.