Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^Powrót na górę

Wersja językowa

Polish Czech English French German Russian

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA w Powiecie Rawickim w roku 2016

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA w Powiecie Rawickim w roku 2016

Lokalizacja i harmonogram pracy punktów 

 

Z dniem 1 stycznia 2016 roku w Powiecie Rawickim powstały dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Pierwszy z punktów obsługiwany jest przez radców prawnych i adwokatów wyznaczonych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu oraz Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu i funkcjonuje w nw. lokalizacjach i dniach:

 

Poniedziałek: od godz. 16:00 do 20:00

Starostwo Powiatowe w Rawiczu, ul. Wały J. Dąbrowskiego 2

 

Wtorek: od godz. 9:00 do 13:00

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu, ul. Gen. Grota Roweckiego 4a


Środa: od godz. 9:00 do 13:00

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu, ul. Gen. Grota Roweckiego 4a

 

Czwartek: od godz. 16:00 do 20:00

Starostwo Powiatowe w Rawiczu, ul. Wały J. Dąbrowskiego 2

 

Piątek: od godz. 16:00 do 20:00

Starostwo Powiatowe w Rawiczu, ul. Wały J. Dąbrowskiego 2

 

 

HARMONOGRAM DYŻURÓW ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH W MARCU 2016 ROKU

 

Data

Imię i nazwisko

osoby pełniącej dyżur

Godziny pełnienia

dyżuru

Miejsce pełnienia dyżuru

1.03

wtorek

Małgorzata Murawka

Radca Prawny

8.00-12.00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Rawiczu,

ul. Gen. Grota Roweckiego 4a

2.03

środa

Małgorzata Murawka

Radca Prawny

8.00-12.00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Rawiczu,

ul. Gen. Grota Roweckiego 4a

2.03.

środa

Paweł Hryń

Adwokat

wz.mgr prawa Agnieszka Przybylska

16.00-20.00

Starostwo Powiatowe w Rawiczu,

Wały J. Dąbrowskiego 2

3.03

czwartek

Marcin Depkowski

Radca Prawny

16.00- 20.00

Starostwo Powiatowe w Rawiczu,

Wały J. Dąbrowskiego 2

4.03

piątek

Maciej Mucha

Adwokat

16.00- 20.00

Starostwo Powiatowe w Rawiczu,

Wały J. Dąbrowskiego 2

5.03.

sobota

------------------

---------------

-------------------------

6.03.

niedziela

------------------

---------------

-------------------------

7.03.

poniedziałek

Maciej Mucha

Adwokat

16.00- 20.00

Starostwo Powiatowe w Rawiczu,

Wały J. Dąbrowskiego 2

8.03.

wtorek

Małgorzata Murawka

Radca Prawny

8.00-12.00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Rawiczu,

ul. Gen. Grota Roweckiego 4a

9.03.

środa

Małgorzata Murawka

Radca Prawny

8.00-12.00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Rawiczu,

ul. Gen. Grota Roweckiego 4a

9.03.

środa

Paweł Hryń

Adwokat

wz.mgr prawa Agnieszka Przybylska

16.00-20.00

Starostwo Powiatowe w Rawiczu,

Wały J. Dąbrowskiego 2

10.03.

czwartek

Marcin Depkowski

Radca Prawny

16.00- 20.00

Starostwo Powiatowe w Rawiczu,

Wały J. Dąbrowskiego 2

11.03.

piątek

Maciej Świerzewski

Radca Prawny

16.00- 20.00

Starostwo Powiatowe w Rawiczu,

Wały J. Dąbrowskiego 2

12.03.

sobota

------------------

---------------

-------------------------

13.03.

niedziela

------------------

---------------

-------------------------

14.03.

poniedziałek

Anna Turlej

Adwokat

16.00-20.00

Starostwo Powiatowe w Rawiczu,

Wały J. Dąbrowskiego 2

15.03.

wtorek

Małgorzata Murawka

Radca Prawny

8.00-12.00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Rawiczu,

ul. Gen. Grota Roweckiego 4a

16.03.

środa

Małgorzata Murawka

Radca Prawny

8.00-12.00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Rawiczu,

ul. Gen. Grota Roweckiego 4a

16.03.

środa

Paweł Hryń

Adwokat

wz.mgr prawa Agnieszka Przybylska

16.00-20.00

Starostwo Powiatowe w Rawiczu,

Wały J. Dąbrowskiego 2

17.03.

czwartek

Anna Turlej

Adwokat

16.00-20.00

Starostwo Powiatowe w Rawiczu,

Wały J. Dąbrowskiego 2

18.03.

piątek

Anna Turlej

Adwokat

16.00-20.00

Starostwo Powiatowe w Rawiczu,

Wały J. Dąbrowskiego 2

19.03.

sobota

------------------

---------------

-------------------------

20.03.

niedziela

------------------

---------------

-------------------------

21.03.

poniedziałek

Maciej Mucha

Adwokat

16.00- 20.00

Starostwo Powiatowe w Rawiczu,

Wały J. Dąbrowskiego 2

22.03.

wtorek

Małgorzata Murawka

Radca Prawny

8.00-12.00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Rawiczu,

ul. Gen. Grota Roweckiego 4a

23.03.

środa

Małgorzata Murawka

Radca Prawny

8.00-12.00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Rawiczu,

ul. Gen. Grota Roweckiego 4a

23.03.

środa

Paweł Hryń

Adwokat

wz.mgr prawa Agnieszka Przybylska

16.00-20.00

Starostwo Powiatowe w Rawiczu,

Wały J. Dąbrowskiego 2

24.03.

czwartek

Marcin Depkowski

Radca Prawny

16.00- 20.00

Starostwo Powiatowe w Rawiczu,

Wały J. Dąbrowskiego 2

25.03.

piątek

Maciej Świerzewski

Radca Prawny

16.00- 20.00

Starostwo Powiatowe w Rawiczu,

Wały J. Dąbrowskiego 2

26.03.

sobota

------------------

---------------

-------------------------

27.03.

niedziela

------------------

---------------

-------------------------

28.03.

poniedziałek

------------------

---------------

-------------------------

29.03.

wtorek

Małgorzata Murawka

Radca Prawny

8.00-12.00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Rawiczu,

ul. Gen. Grota Roweckiego 4a

30.03.

środa

Małgorzata Murawka

Radca Prawny

8.00-12.00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Rawiczu,

ul. Gen. Grota Roweckiego 4a

30.03.

środa

Paweł Hryń

Adwokat

wz.mgr prawa Agnieszka Przybylska

16.00-20.00

Starostwo Powiatowe w Rawiczu,

Wały J. Dąbrowskiego 2

31.03.

czwartek

Marcin Depkowski

Radca Prawny

16.00- 20.00

Starostwo Powiatowe w Rawiczu,

Wały J. Dąbrowskiego 2

 

KONTAKT TELEFONICZNY W CZASIE TRWANIA DYŻURU:

Nr 65 546 51 09

 

Drugi z punktów obsługiwany jest przez organizację pozarządową Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Wsparcie, Informacja, Rozwój" z siedzibą w Ligocie. Porady udzielane są przez Radcę prawnego Jolantę Samsel-Hryń oraz Adwokata Pawła Hryń na terenie Gmin Jutrosin, Pakosław i Miejska Górka w następujących lokalizacjach i dniach:

 

Poniedziałek: od godz. 12:00 do 16:00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu, ul. Kolejowa 2

 

Wtorek: od godz. 15:30 do 19:30

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie, ul. Rynek 26

 

Czwartek: od godz. 15:30 do 19:30

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie, ul. Rynek 26

 

Piątek: od godz. 16:00 do 20:00

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce, ul. Rynek 33

 

W dni ustawowo wolne od pracy Punkty nie będą czynne. 

 

Zakres udzielanej pomocy prawnej

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:   

 

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, lub   
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub   
 3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma, pod warunkiem jednak, że dana sprawa znajduje się na etapie przed sądowym, a gdy chodzi o sprawy karne – nie toczy się jeszcze postępowanie przygotowawcze,   
 4. sporządzenie projektu pisma wszczynającego postępowanie sądowe albo postępowanie sądowoadministracyjne,   
 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

 

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, która:    

 

 1. w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,   
 2. posiada Kartę Dużej Rodziny,   
 3. uzyskała zaświadczenie przewidziane w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,   
 4. posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa,   
 5. nie ukończyła 26 lat, albo która ukończyła 65 lat,  
 6. w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:   

 

 1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;   
 2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;   
 3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Rzeczy znalezione

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz.U.2015, poz. 397) Starosta Rawicki informuje, że w Starostwie Powiatowym w Rawiczu, ul. rynek 17, pok. nr 22 (II piętro) znajduje się Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego powołane do odbierania zawiadomień o znalezieniu rzeczy, przymowania, przechowywania tych rzeczy, poszukiwania osób uprawnionych do ich odnioru oraz udzielania wyjaśnień osobom zgłaszającym istnienie ich praw.

 

Godziny urzędowania Biura:

 

poniedziałek od godziny 8.00 do 16.00,

od wtorku do piątku od godziny 7.00 do 15.00

tel. 65 546 5137

GOŚCINNA ZIEMIA RAWICKA ZAPRASZA

Zapraszamy Państwa do odwiedzenia Powiatu Rawickiego. Nasz powiat tworzy pięć gmin: Bojanowo, Jutrosin, Miejska Górka, Pakosław, Rawicz. Każda z nich oferuje Państwu wiele atrakcji i możliwości. Liczne zabytki, atrakcyjne miejsca i tereny rekreacyjne, życzliwość i gościnność mieszkańców, ich przywiązanie do tradycji to niewątpliwie atuty naszego regionu.


Mimo, iż Powiat Rawicki pozbawiony jest dużego przemysłu, odgrywa istotną rolę gospodarczą w Wielkopolsce. Wysokotowarowa produkcja roślinna i zwierzęca, dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwa różnych branż, zagraniczne inwestycje w przemyśle papierniczym i motoryzacyjnym to czynniki wyznaczające Ziemi Rawickiej ważną pozycję na mapie gospodarczej Wielkopolski.


Mamy nadzieję, iż zaprezentowane informacje skłonią Państwa do zainteresowania się naszym powiatem. Warto tu przyjechać, aby prowadzić interesy, obejrzeć liczne zabytki i wypocząć.

 

Copyright © 2013. Starostwo Powiatowe w Rawiczu  Rights Reserved.