Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^Powrót na górę

Wersja językowa

Polish Czech English French German Russian

Plan pracy Rady na 2011 r.

PLAN PRACY RADY POWIATU RAWICKIEGO NA 2011 ROK

Styczeń:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2011 rok. (Zarząd Powiatu)
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2011 do 2020. (Zarząd Powiatu)
 3. Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2010. (Biuro ds Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa)
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Rawickiego na 2011 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu Rawickiego na 2011 rok.

Luty:

 1. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu za rok 2010 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej. (Kierownik PCPR)
 2. Sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji i informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Rawickim. (Komendant Powiatowy Policji)
 3. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Rawicki w 2010 roku. (Wydział Oświaty i Spraw Społecznych)

Marzec:

 1. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych Powiatu Rawickiego. (Komendant Powiatowy PSP)
 2. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie sanitarnym w Powiecie Rawickim. (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny)
 3. Sprawozdanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce za rok 2010 (Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce )

Kwiecień:

 1. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2010 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Rawickiego. (Zarząd)
 2. Informacja o wykonaniu planu robót w 2010 roku i planie robót na drogach w 2011 roku. (Powiatowy Zarząd Dróg)
 3. Informacja o lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa w Powiecie Rawickim. (Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa)
 4. Realizacja Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Rawickiego za 2010 rok. (Biuro Promocji, Rozwoju i Integracji Europejskiej)

Czerwiec:

 1. Informacja z działalności Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotycząca obsługi programów wspólnej polityki rolnej obszarów wiejskich za rok 2008. (Biuro Powiatowe ARiMR)
 2. Sprawozdanie z realizacji „Planu gospodarki odpadami dla powiatu rawickiego” za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r. (Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa)
 3. Informacja o aktualnych możliwościach pozyskiwania funduszy unijnych. (Biuro Promocji, Rozwoju i Integracji Europejskiej)

Wrzesień:

 1. Informacja z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2011 roku. (Zarząd Powiatu)
 2. Informacja o projektach złożonych przez Powiat Rawicki w ramach pozyskiwania środków z Unii Europejskiej w latach 2010 - 2011. (Biuro Promocji, Rozwoju i Integracji Europejskiej)
 3. Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Rawiczu. (Wydział Organizacyjno Prawny)

Październik:

 1. Informacja Przewodniczącego Rady o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych Rady Powiatu Rawickiego. (Przewodniczący Rady)
 2. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska i działalności kontrolnej w Powiecie Rawickim w 2010 roku i I półroczu 2011 r. (Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lesznie)
 3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2010/2011 w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów w szkołach prowadzonych przez Powiat Rawicki. (Wydział Oświaty i Spraw Społecznych)
 4. Informacja o środkach udzielonych przez fundusze doręczeniowe przedsiębiorcom Powiatu Rawickiego za II półrocze 2010 roku i I półrocze 2011 roku. (Biuro Promocji, Rozwoju i Integracji Europejskiej)

Listopad:

 1. Informacja Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych - Rejonowego Oddziału w Lesznie o stanie urządzeń melioracyjnych i regulacji rzek w Powiecie Rawickim w 2011 roku. (Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lesznie)
 2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Rawickiego w 2012 roku. (Wydział Oświaty i Spraw Społecznych)
 3. Podjęcie uchwały w sprawie „Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) na rok 2012”. (Wydział Oświaty i Spraw Społecznych)

Grudzień:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2012 rok. (Zarząd Powiatu)
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Powiatu Rawickiego na 2012 rok. (Przewodniczący Rady)
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Komisji Rady Powiatu Rawickiego na 2012 rok. (Komisje)

 

Copyright © 2013. Starostwo Powiatowe w Rawiczu  Rights Reserved.