Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^Powrót na górę

Wersja językowa

Polish Czech English French German Russian

Porządek obrad Komisji Rady Powiatu Rawickiego - kwiecień 2014 r.

herb-malyINFORMACJA O TERMINIE, MIEJSCU I PROPONOWANYM PORZĄDKU OBRAD KOMISJI RADY POWIATU RAWICKIEGO

Na podstawie § 8a ust. 3 Statutu Powiatu Rawickiego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 143, poz. 2742) informuję, że w dniu 22 kwietnia (wtorek) br. odbędą się posiedzenia Komisji Rady Powiatu Rawickiego. Harmonogram posiedzeń jest następujący:

1. Rewizyjna - godz. 9.00 w sali konferencyjnej (pok.18).

2. Spraw Społecznych i Rolnictwa – godz. 9.00 w sali konferencyjnej (pok. 18).

3. Finansowo – Budżetowa i Integracji Europejskiej - godz. 13.00 w sali konferencyjnej (pok.18).

Projekt porządku obrad, wspólny dla wszystkich Komisji przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad Komisji.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Powiatu Rawickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Rawickiego za 2013 rok.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Rawickiego za 2013 rok.

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2014-2022.

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji Powiatowego Urzędu Pracy o realizacji w 2013 roku „Powiatowego programu promocjii aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2007 – 2013”.

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Rawickim w roku 2013.

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/42/2007 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Rawiczu.

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) na rok 2013”.

11. Wolne głosy i wnioski.

12. Zakończenie.

                                                                                                      Przewodniczący Rady

                                                                                                         (-) Piotr Dubicki

Copyright © 2013. Starostwo Powiatowe w Rawiczu  Rights Reserved.