Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^Powrót na górę

Wersja językowa

Polish Czech English French German Russian

Porządek obrad Komisji Rady Powiatu Rawickiego – listopad 2015 r.

herb-malyINFORMACJA O TERMINIE, MIEJSCU I PROPONOWANYM PORZĄDKU OBRAD KOMISJI RADY POWIATU RAWICKIEGO

Na podstawie § 8a ust. 3 Statutu Powiatu Rawickiego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 143, poz. 2742 z późn. zm.) informuję, że w dniu 23 listopada (poniedziałek) br., w sali narad (pok.18) odbędą się posiedzenia Komisji Rady Powiatu Rawickiego.

1. Spraw Społecznych i Rolnictwa - godz. 8.00

2. Rewizyjna – godz. 10.30

3. Finansowo – Budżetowa i Rozwoju - godz. 13.00

Projekt porządku obrad, wspólny dla wszystkich Komisji przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad Komisji.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/41/15 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2015 roku.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Rawickim (I)” opracowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020; Oś priorytetowa 6 „Rynek Pracy” Działanie 6.1 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ”.

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rawickim (I)” opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020; Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe.

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych – Rejonowego Oddziału w Lesznie dot. inwestycji melioracyjnych, robót utrzymaniowych na ciekach naturalnych, istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz urządzeń melioracji podstawowej na terenie Powiatu Rawickiego w 2015 roku.

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach publicznych, prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji.

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Rawickiego od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska o potrzebie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2015 – 2022.

12. Wolne głosy i wnioski.

13. Zakończenie.        

Copyright © 2013. Starostwo Powiatowe w Rawiczu  Rights Reserved.