Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^Powrót na górę

Wersja językowa

Polish Czech English French German Russian

Porządek obrad XI sesji Rady Powiatu Rawickiego

herb-malyPorządek obrad XI sesja Rady Powiatu Rawickiego w dniu 26 listopada br. (czwartek) o godz. 9:00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Rawiczu przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z X sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych – Rejonowego Oddziału w Lesznie dot. inwestycji melioracyjnych, robót utrzymaniowych na ciekach naturalnych, istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz urządzeń melioracji podstawowej na terenie Powiatu Rawickiego w 2015 roku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/41/15 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2015 roku.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Rawickim (I)” opracowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020; Oś priorytetowa 6 „Rynek Pracy” Działanie 6.1 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ”.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rawickim (I)” opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020; Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach publicznych, prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji.

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Rawickiego od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska o potrzebie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.

13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2015 – 2022.

14. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

16. Wolne głosy i wnioski.

17. Zakończenie.

Copyright © 2013. Starostwo Powiatowe w Rawiczu  Rights Reserved.