Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^Powrót na górę

Wersja językowa

Polish Czech English French German Russian

Porządek obrad Komisji Rady Powiatu Rawickiego – luty 2016 r.

herb-malyINFORMACJA O TERMINIE, MIEJSCU I PROPONOWANYM PORZĄDKU OBRAD KOMISJI RADY POWIATU RAWICKIEGO

Na podstawie § 8a ust. 3 Statutu Powiatu Rawickiego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 143, poz. 2742 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 29 lutego (poniedziałek) br., o godz. 08:00, w sali narad Starostwa Powiatowego (pok.18) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu Rawickiego.

Projekt porządku obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad Komisji.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Rawicz oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Rawickim.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu za rok 2015 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej w powiecie rawickim.

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Rawickim za rok 2015.

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie realizacji projektu w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 9iv Ułatwienia dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Podziałanie 7.2.1. Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/59/15 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie nadania Statutu dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu.

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu Rawickiego do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Rawickiego.

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy w latach 2016 – 2017 bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim.

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów powojskowych w Powiecie Rawickim na lata 2010 – 2020”.

11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Nr 3 im. Rawickiego Korpusu Kadetów w Rawiczu.

12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu ul. Gen. Grota Roweckiego 9 e.

13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji Technikum Nr 3 w Rawiczu, ul. Gen. Grota Roweckiego 9e.

14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.

15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2016 – 2022.

16. Wolne głosy i wnioski.

17. Zakończenie.

Copyright © 2013. Starostwo Powiatowe w Rawiczu  Rights Reserved.