Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^Powrót na górę

Wersja językowa

Polish Czech English French German Russian

Porządek obrad XIV sesja Rady Powiatu Rawickiego

herb-malyPrzewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, iż w dniu 03 marca (czwartek) br. o godz. 09:00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Rawiczu odbędzie się XIV sesja Rady Powiatu Rawickiego.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2016 – 2022.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Rawicz oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Rawickim.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu za rok 2015 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej w Powiecie Rawickim.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Rawickim za rok 2015.

11. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 9iv Ułatwienia dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Podziałanie 7.2.1. Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/59/15 Rady Powiatu Rawickiego z dnia
18 czerwca 2015 r. w sprawie nadania Statutu dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Rawiczu.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów powojskowych w Powiecie Rawickim na lata 2010 – 2020”.

14. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Nr 3 im. Rawickiego Korpusu Kadetów w Rawiczu.

15. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu ul. Gen. Grota Roweckiego 9e.

16. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Nr 3 w Rawiczu ul. Gen. Grota Roweckiego 9e.

17. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu Rawickiego do prac
w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Rawickiego.

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu
na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy w latach 2016 – 2017 bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim.

19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

20. Wolne głosy i wnioski.

21. Zakończenie.

                                                                                                                                

Copyright © 2013. Starostwo Powiatowe w Rawiczu  Rights Reserved.