Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^Powrót na górę

Wersja językowa

Polish Czech English French German Russian

Porządek obrad Komisji Rady Powiatu Rawickiego – marzec 2016 r.

herb-malyNa podstawie § 8a ust. 3 Statutu Powiatu Rawickiego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 143, poz. 2742 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 21 marca (poniedziałek) br., w sali narad (pok.18) odbędą się posiedzenia Komisji Rady Powiatu Rawickiego.

1. Spraw Społecznych i Rolnictwa - godz. 8.00

2. Rewizyjna - godz. 10.30

3. Finansowo - Budżetowa i Rozwoju - godz. 13.00

Projekt porządku obrad, wspólny dla wszystkich Komisji przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad Komisji.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2016.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie Rawickim.

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu o stanie bezpieczeństwa Powiatu Rawickiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce za rok 2015.

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rawickim (II)” opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020; Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe.

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Rawickim (II)” opracowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020; Oś priorytetowa 6 Rynek Pracy Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ.

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2016 – 2022.

11. Wolne głosy i wnioski.

12. Zakończenie.

Copyright © 2013. Starostwo Powiatowe w Rawiczu  Rights Reserved.