Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^Powrót na górę

Wersja językowa

Polish Czech English French German Russian

XV sesja Rady Powiatu Rawickiego

herb-malyPrzewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 24 marca br. (czwartek) o godz. 09:00 w sali narad Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu odbędzie się XV sesja Rady Powiatu Rawickiego.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie Rawickim.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu o stanie bezpieczeństwa Powiatu Rawickiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce za rok 2015.

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2016.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rawickim (II)” opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020; Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Rawickim (II)” opracowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020; Oś priorytetowa 6 Rynek Pracy Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ.

12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2016 - 2022.

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2016 r.

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

15. Wolne głosy i wnioski.

16. Zakończenie.

Copyright © 2013. Starostwo Powiatowe w Rawiczu  Rights Reserved.