Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^Powrót na górę

Wersja językowa

Polish Czech English French German Russian

Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół…

herb-malyProjekt pn. „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Rawickim” ma charakter innowacyjny, pilotażowy i w całości finansowany z funduszy europejskich. Jego celem jest budowanie nowego systemu doskonalenia nauczycieli poprzez przeprowadzenie szczegółowej diagnozy potrzeb danej placówki, a następnie wdrożenie konkretne oferty doskonalenia zawodowego.

Podstawowe założenia przyjęte dla nowego systemu doskonalenia nauczycieli są następujące:

a) wspomaganie jest adresowane do szkoły, nie zaś wyłącznie do poszczególnych osób lub grup, takich jak dyrektor czy nauczyciele,

b) wspomaganie, które pomaga szkole w rozwiązywaniu własnych problemów, a co za tym - nie wyręcza jej i nie narzuca rozwiązań,

c) wspomaganie wynika z analizy indywidualne sytuacji szkoły i odpowiada na je specyficzne potrzeby,

d) wspomaganie jest procesem, czyli odchodzi od pojedynczych, samodzielnych form doskonalenia.

 

W dniu 3 września 2013 r. podpisano umowę pomiędzy Starostą Rawickim - Zygmuntem Wolnym a Piotrem Dmochowskim – Lipskim - Dyrektorem Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie dotyczącą dofinansowania projektu.

 

Projekt realizowany będzie do dnia 31 lipca 2015 r. i obejmuje swoim wsparciem 27 szkół i przedszkoli (8 szkół podstawowych, 6 gimnazjów, 3 technika, 4 licea ogólnokształcące, 4 zasadnicze szkoły zawodowe i 2 przedszkola).

 

W projekcie realizowane będą 2 podstawowe zadania:

a) procesowe wspomaganie szkół i przedszkoli w oparciu o oferty doskonalenia ( realizacją tego zadania bezpośrednio zajmują się Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji - SORE ),

b) organizacja sieci współpracy i samokształcenia.

 

W okresie realizacji projektu w każdej szkole/ przedszkolu objętym wsparciem przeprowadzone zostaną następujące działania:

a) wstępna diagnoza potrzeb w wyniku przeprowadzenia warsztatu diagnostycznego,

b) wybór jednej z dwudziestu czterech ofert doskonalenia,

c) opracowanie Rocznego Planu Wspomagania ( RPW),

d) przeprowadzenie warsztatów dla nauczycieli (rad pedagogicznych) przeprowadzonych przez zewnętrznych ekspertów,

e) przeprowadzenie indywidualnych konsultacji dla nauczycieli i dyrektorów,

f) wdrożenie przeprowadzonych w szkole/ przedszkolu zmian,

g) opracowanie sprawozdania z Rocznego Planu Wspomagania (RPW) i przedstawienie go członkom rady pedagogicznej.

 

W okresie realizacji projektu utworzone zostaną cztery tematyczne sieci współpracy i samokształcenia (sieci tematyczne: dyrektorów, polonistów, matematyków oraz sieć problemowa – wychowawcza). Celem działania sieci jest wymiana doświadczeń pomiędzy ich uczestnikami. Nauczyciele i dyrektorzy uczestniczący w pracach sieci oprócz warsztatów mogą doskonalić swoje kompetencje poprzez pracę na udostępnionej przez ORE platformie internetowej.

Copyright © 2013. Starostwo Powiatowe w Rawiczu  Rights Reserved.