Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^Powrót na górę

Wersja językowa

Polish Czech English French German Russian

Wydział Finansów

Symbol Wydziału "FN"
 
Starostwo Powiatowe
ul. Rynek 17, 63-900 Rawicz.
  • tel. 65 546 51 33 - Skarbnik Powiatu - Naczelnik Wydziału
  • tel. 65 546 51 34
  • tel. 65 546 51 35 - Kasa bud. A 
  • tel. 65 546 51 36 - Główny księgowy
  • tel. 65 546 51 26 - Kasa bud. B
Skarbnik Powiatu - Naczelnik Wydziału - Barbara Noga
 
Pracownicy urzędują w pokojach nr 26, 27, 28, 29
 
Wydział Finansów prowadzi sprawy związane z opracowywaniem projektu budżetu Powiatu, zapewnia obsługę finansowo - księgową Starostwa, organizuje i nadzoruje prawidłowość prowadzenia rachunkowości przez jednostki organizacyjne Powiatu, sporządza sprawozdania z realizacji zadań budżetowych.
 
Do podstawowych zadań wydziału należy:
 
1. W zakresie planowania budżetowego:
1) przygotowywanie projektów szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania, materiałów do projektu budżetu Powiatu,
2) przygotowywanie projektów uchwał budżetowych wraz z objaśnieniami oraz przekazywanie podległym jednostkom informacji niezbędnych do opracowania projektów ich planów finansowych,
3) uchylony,
4) przekazywanie podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz przychodów i wydatków tych jednostek, a także wysokości dotacji i wpłat do budżetu w celu dostosowania projektów swoich planów finansowych do uchwały budżetowej,
5) uchylony,
6) przygotowywanie projektów uchwał dotyczących zmian w budżecie Powiatu,
7) opracowywanie planów finansowych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
8) kontrola i ocena sprawozdań powiatowych jednostek sfery budżetowej,
9) sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości z realizacji budżetu Powiatu,
10) opracowywanie okresowych analiz z realizacji budżetu Powiatu oraz wniosków w tym zakresie, w tym wniosków dotyczących udzielania  poręczeń i gwarancji oraz zaciągania kredytów, pożyczek i emisji obligacji,
11) opracowywanie dla potrzeb organów nadzoru informacji i danych dotyczących organizacji i funkcjonowania finansów Powiatu. 
2. W zakresie księgowości i nadzoru finansowego:
1) prowadzenie rachunkowości dla Starostwa i budżetu Powiatu oraz gospodarki finansowej Powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
2) koordynacja obsługi bankowej jednostek powiatowych,
3) zasilanie jednostek w środki finansowe z budżetu oraz analiza ich wykorzystania wraz z wnioskami, w tym wniosków o lokowaniu środków na rachunkach bankowych oraz o blokowaniu wydatków budżetowych,
4) prowadzenie dokumentacji płacowej i świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
5) prowadzenie windykacji dochodów Powiatu,
6) prowadzenie ewidencji analitycznej,
7) prowadzenie obsługi księgowej: Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz innych rachunków pomocniczych,
8) prowadzenie ewidencji wartościowej majątku Starostwa oraz rozliczanie inwentaryzacji,
9) sporządzanie sprawozdań z realizacji planu finansowego Starostwa,
10) prowadzenie rozliczeń finansowych związanych z tworzeniem, podziałem i likwidacją jednostek sfery finansów publicznych,
11) składanie wniosków o przeprowadzenie kontroli finansowej. 
3. Zadania zlecone:
1) opracowywanie projektów szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu Powiatu w zakresie zadań rządowych,
2) przygotowywanie projektów uchwał budżetowych wraz z objaśnieniami oraz projektów planów finansowych dla zadań z zakresu administracji rządowej, a także przekazywanie jednostkom informacji niezbędnych do opracowania projektów ich planów finansowych,
3 uchylony,
4) opracowywanie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej,
5) uchylony,
6) przygotowywanie projektów uchwał dotyczących zmian w budżecie Powiatu dla zadań z zakresu administracji rządowej,
7) kontrola i ocena sprawozdań budżetowych jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,
8) sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości z realizacji zadań rządowych,
9) opracowywanie okresowych analiz z realizacji zadań rządowych,
10) prowadzenie rachunkowości dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Starostwo,
11) zasilanie jednostek realizujących zadania rządowe w środki finansowe oraz analiza ich  wykorzystania,
12) prowadzenie ewidencji analitycznej dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Starostwo,
13) prowadzenie windykacji dochodów Skarbu Państwa,
14) prowadzenie obsługi księgowej dochodów Skarbu Państwa oraz sporządzanie sprawozdań z realizacji planu finansowego dochodów Skarbu Państwa.
 

 

Copyright © 2013. Starostwo Powiatowe w Rawiczu  Rights Reserved.