Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^Powrót na górę

Wersja językowa

Polish Czech English French German Russian

Biuro Prawne

Symbol Biura "BP"

Starostwo Powiatowe
ul. Rynek 17, 63-900 Rawicz.
tel. 65 546 51 05 - Biuro Prawne

Radcy Prawni urzędują w pokoju nr 21 (II piętro)

Do podstawowych zadań biura należy:

1) opiniowanie projektów aktów prawnych Rady, Zarządu i Starosty pod względem redakcyjnym i prawnym,
2) udział w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez Powiat oraz opiniowanie projektów tych umów i porozumień,
3) udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych w zakresie problematyki związanej z realizacją zadań Starostwa,
4) wykonywanie zastępstwa procesowego przed Sądami w sprawach dotyczących działania Zarządu, Sta­rosty oraz powiatowych jednostek organizacyjnych, w sprawach przekraczają­cych zakres pełnomocnictw udzielonych tym jednostkom,
5) informowanie Zarządu, Starosty, naczelników wydziałów, kierowników biur, przewodniczących zespołów oraz pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy o uchybieniach w działalno­ści Starostwa w zakresie przestrzegania prawa i skutkach prawnych tych uchy­bień oraz in­nych okolicznościach mogących wywołać niekorzystne dla Powiatu konsekwen­cje,
6) współpraca z komórkami organizacyjnymi Starostwa w sprawach wymagających opinii i kon­sulta­cji prawnych oraz sprawach procesowych związanych z zakresem ich działania, informowanie Zarządu, Starosty, naczelników wydziałów, kierowników biur przewodniczących zespołów oraz pracowników na samodzielnych sta­nowi­skach pracy o zmianach w przepisach prawnych dotyczących działal­ności organów Powiatu,
7) współdziałanie z komórkami organizacyjnymi w sprawach egzekucji należności Starostwa oraz w innych postępowaniach egzekucyjnych prowadzonych przez Starostwo,
8) współdziałanie z komórkami organizacyjnymi w zakresie windykacji należności Starostwa i Skarbu Państwa,
9) udzielanie pomocy prawnej jednostkom organizacyjnym Powiatu.
Copyright © 2013. Starostwo Powiatowe w Rawiczu  Rights Reserved.