Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Stowarzyszenia

Stowarzyszenia zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym i działające na terenie Powiatu Rawickiego:

 

Lp. Nazwa Stowarzyszenia Adres Cel działania
1. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Więźniów – Byłych Dzieci, Niemowląt –Hitlerowskich Obozów i Zakładów Eksterminacji w Rawiczu

ul. Grota Roweckiego 11 b,

63-900 Rawicz

Prowadzenie ciągłych poszukiwań i nawiązywanie kontaktów z byłymi więźniami obozów.
2. Bractwo Kurkowe w Rawiczu

ul. Targowa 1,

63-900 Rawicz

Pielęgnowanie i zachowanie wierności i przywiązania do RP, szerzenie postaw i ducha obywatelskiego, podtrzymywanie wiekowych tradycji Bractwa.
3. Stowarzyszenie Animatorów Kultury „AKIMRA” w Rawiczu

ul. Targowa 1,

63-900 Rawicz

Upowszechnianie kultury i sztuki, wzmacnianie zainteresowania działaniami kulturalno-artystycznymi.
4. Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu

ul. Grota Roweckiego 9 f,

63-900 Rawicz

Ochrona praw osób niepełnosprawnych, kształtowanie opinii i ocen środowiskowych, upowszechnienie wiedzy o niepełnosprawnych, integracja ze środowiskiem.
5. Stowarzyszenie Osób Sprawnych Inaczej Ich Rodzin i Przyjaciół „Pomocna Dłoń” w Rawiczu

ul. Grota Roweckiego 6,

63-900 Rawicz

Organizacja zajęć rekreacyjno - integracyjnych dla osób niepełnosprawnych.
6. Stowarzyszenie „Z nadzieją w przyszłość” w Rawiczu

ul. Grota Roweckiego 9,

63-900 Rawicz

Działalność na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym.
7. Stowarzyszenie „Zgoda na trzeźwość” w Rawiczu

ul. Mikołajewicza 12,

63-900 Rawicz

Działanie na rzecz wyrównywania szans osób uzależnionych od alkoholu, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.
8. Towarzystwo Przyjaciół Rawicza w Rawiczu

ul. Targowa 1,

63-900 Rawicz

Popularyzacja wiedzy o historii Rawicza, wzmocnienie patriotyzmu lokalnego.
9. Stowarzyszenie Rawicki Klub „Amazonka” w Rawiczu

ul. Sarnowska 9a,

63-900 Rawicz

Działanie na rzecz kobiet chorych na raka piersi zmierzające do ułatwienia im powrotu do normalnego życia oraz poprawa sprawności fizycznej i psychicznej.
10. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Rawiczu

ul. Przyjemskiego 4,

63-900 Rawicz

Organizacja rajdów, szkoleń, imprez krajoznawczych, znakowanie szlaków turystycznych.
11. Stowarzyszenie Samorządowa Akcja Wyborcza w Rawiczu

ul. Elizy Orzeszkowej 7,

63-900 Rawicz

Promowanie i wspieranie samorządności lokalnej, podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji narodowych.
12. Rawickie Stowarzyszenie hodowców gołębi rasowych, drobiu ozdobnego i drobnego inwentarza w Wydawach

Wydawy 5a,

63-900 Rawicz

Zrzeszanie hodowców w celu podnoszenia i doskonalenia poziomu hodowli.
13. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Szymanowie

Szymanowo 70,

63-900 Rawicz

Ochrona, podtrzymywanie i rozwój dorobku kulturalnego artystycznego wsi polskiej.
14. Stowarzyszenie Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rawiczu

ul. J. Dąbrowskiego 29 a,

63-900 Rawicz

Stymulowanie rozwoju osobistego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej, aktywizacja społeczna, upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej.
15. Stowarzyszenie Otwarte Serce w Rawiczu

ul. A. Mickiewicza 16,

63-900 Rawicz

Wspieranie grup dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej wynikającej z trudnej sytuacji materialnej uwarunkowanej czynnikami zdrowotnymi i społecznymi, kształtowanie prawidłowej postawy dzieci i młodzieży poprzez edukację prospołeczną, prozdrowotną oraz proekologiczną.
16. Stowarzyszenie „Ogólnopolskie Dni Wędliniarstwa – Rawicz” w Rawiczu

ul. Rynek 17,

63-900 Rawicz

Propagowanie atrakcyjności ziemi rawickiej, integracja gmin Powiatu Rawickiego oraz gmin południowo-zachodniej wielkopolski, tworzenie korzystnego klimatu dla inicjatyw gospodarczych, wzrost ekonomiczny regionu rawickiego, rozwój przedsiębiorczości i produkcji rolnej.
17. Stowarzyszenie „Otwarty Świat” w Rawiczu

ul. Grota Roweckiego 9,

63-900 Rawicz

Działalność profilaktyczna, przeciwdziałanie bezrobociu, działalność sportowo-rekreacyjna, wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych.
18. Stowarzyszenie Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego „Wspólnota Pokoleń”

ul. J. Dąbrowskiego 29,

63-900 Rawicz

Upowszechnianie i wspieranie pożądanego systemu oświaty, szkoły, rodziny i nauczyciela.
19. Stowarzyszenie Rawiczaki.pl w Rawiczu

ul. Sienkiewicza 27,

63-900 Rawicz

Promowanie tradycji i kultury lokalnej, wspieranie rozwoju uzdolnionej młodzieży.
20. Stowarzyszenie Zespołu Regionalnego „Wisieloki” w Szymanowie

Szymanowo 101,

63-900 Rawicz

Realizacja przedsięwzięć mających na celu uświadamianie i ukazywanie znaczenia kultury ludowej dla ochrony wartości kreujących poczucie tożsamości narodowej i dumy z przynależności narodowej. Ochrona dorobku kulturalnego artystycznego Zespołu Regionalnego Wisieloki.
21. Towarzystwo Koleżeńskie Bojanowiaków przy ZSR w Bojanowie

ul. Dworcowa 29,

63-940 Bojanowo

Utrzymanie kontaktu absolwentów ze szkołą, wspomaganie członków poprzez ekspertyzy, doradztwo i inną pomoc.
22.  Stowarzyszenie „Pakówka” w Pakówce

Pakówka 42,

63-940 Bojanowo

Dbałość o interesy wszystkich osób niepełnosprawnych.
23. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Jutrosinie

ul. A. Mickiewicza 1,

63-930 Jutrosin

Pielęgnowanie i zachowanie wierności i przywiązania do RP, szerzenie postaw i ducha obywatelskiego wśród członków stowarzyszenia.
24. Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Jutrosinie

ul. Rynek 26,

63-930 Jutrosin

Ochrona praw osób niepełnosprawnych, kształtowanie opinii i ocen środowiskowych, upowszechnienie wiedzy o niepełnosprawnych, integracja ze środowiskiem.
25. Towarzystwo Przyjaźni Jutrosin-Potigny w Jutrosinie

ul. Rynek 26,

63-930 Jutrosin

Szeroko rozumiany rozwój współpracy i przyjaźni między społeczeństwem polskim i francuskim oraz rozwoju współpracy gospodarczej, kulturalnej i naukowej między Polską i Francją.
26. Towarzystwo Miłośników Ziemi Jutrosińskiej w Jutrosinie

ul. Wrocławska 39,

63-930 Jutrosin

Inspirowanie ruchu intelektualnego wspierającego rozwój ziemi jutrosińskiej.
27. Orkiestra Dęta „Miejska Górka” w Miejskiej Górce

ul. Jana Pawła II 6,

63-910 Miejska Górka

Propagowanie szeroko rozumianej kultury muzycznej. Popularyzacja twórczości amatorskich zespołów muzycznych ze szczególnym uwzględnieniem orkiestr dętych, społeczno-wychowawcze działanie dla umuzykalnienia dzieci i młodzieży.
28. Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce

ul. Szkolna 1,

63-910 Miejska Górka

Integracja społeczna dzieci i osób niepełnosprawnych.
29. Miejskogóreckie Stowarzyszenie Wędkarskie „Okoń” w Miejskiej Górce

ul. Dworcowa 4,

63-910 Miejska Górka

Działania na rzecz poprawy środowiska naturalnego, ochrony i racjonalnego użytkowania wód.
30. Towarzystwo Przyjaźni Pakosław-Moult w Pakosławiu

ul. Kolejowa 2,

63-920 Pakosław

Organizowanie wakacyjnej wymiany dzieci oraz rodzin, nauczanie języka francuskiego w szkołach podstawowych gminy Pakosław, stworzenie podstaw do nawiązywania współpracy gospodarczej pomiędzy bliźniaczymi gminami.
31. Stowarzyszenie Kwaterodawców Wiejskich „Gospodarstwa Gościnne” w Pakosławiu     

ul. Kolejowa 2,

63-920 Pakosławiu

Wspieranie idei turystyki wiejskiej w regionie, wymiana i upowszechnienie

doświadczeń turystyki wiejskiej, współpraca z organami samorządu terytorialnego i organami państwowymi, ochrona interesów członków stowarzyszenia.

32. Stowarzyszenie „Wsparcie dla każdego” w Pakosławiu

ul. Kolejowa 2,

63-920 Pakosław

Pomoc adaptacyjna w środowisku, organizowanie pomocy osobom potrzebującym.
33. Centrum Rozwoju Gminy Pakosław w Pakosławiu

ul. Kolejowa 2,

63-920 Pakosław

Wszechstronny społeczno-gospodarczy rozwój gminy Pakosław.
34. Polski Klub Ekologiczny Koła nr 33 „Miłośników Ziemi Rawickiej” w Rawiczu

ul. Wały Kościuszki 35,

63-900 Rawicz

Edukacja i upowszechnianie działań z zakresu ekologii i ochrony środowiska.
35. Powiatowa Organizacja Ligi Obrony Kraju w Rawiczu ul. Sucharskiego 4/11,

63-900 Rawicz

Kształtowanie i umacnianie w społeczeństwie zwłaszcza wśród młodzieży pożądanych zainteresowań, nawyków i umiejętności ważnych z punktu widzenia zdolności obronnej Państwa, krzewienie kultury fizycznej i rozwoju dyscyplin sportu, w tym sportu wyczynowego.
36. Jutrosińskie Stowarzyszenie Modelarzy w Jutrosinie ul. Sportowa 12,

63-930 Jutrosin

Propagowanie modelarstwa w społeczeństwie.
37. Stowarzyszenie Instytut Badań i Szkoleń w Gołaszynie Gołaszyn 107,

63-940 Bojanowo

Ogólna pomoc społeczna osobom bedącym w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, działalność na rzecz niepełnosprawnych, ochrona i promocja zdrowia, nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie.
38. Stwarzyszenie Rodzin oraz Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych "Razem Raźniej" w Bojanowie ul. Lipowa 2a,

63-940 Bojanowo

Działalność na rzecz dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin i opiekunów.
39. Stowarzyszenie wędkarskie "Żwirek" w Jutrosinie ul. Rynek 26,

63-930 Jutrosin 

Propagowanie wędkarstwa, kształtowanie i dbałość o środowisko naturalne, ochrona łowisk oraz pozyskiwanie nowych terenów wędkarskich.
40. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Deficytami Rozwojowymi "Różowy Słonik" w Gostkowie  Gostkowo 45,

63-910 Miejska Górka

Pomoc, wspieranie, wspomaganie i stymulowanie rozwoju psychofizycznego, społecznego dzieci i młodzieży, dotkniętych niepełnosprawnością, chorbą i innymi dysfunkcjami rozwojowymi.

ZLIKWIDOWANE

41. Uniwersytet Drugiego Wieku w Miejskiej Górce ul. Jana Pawła II 6,

63-910 Miejska Górka 

Prowadzenie form edukacji z różnych dziedzin nauk, a w szczególności w zakresie medycyny i profilaktyki zdrowia, nauk humanistycznych, kultury, nauk społecznych, ekonomicznych, technicznych i ekologii. Promowanie aktywnych postaw członków Uniwersytetu Drugiego Wieku.
42. Stowarzyszenie "Żyjmy z humorem" w Miejskiej Górce 

ul. Jana Pawła II 6,

63-910 Miejska Górka

Działalność edukacyjna, kulturalna, charytatywna na rzecz rozwoju, aktywizacji i integracji mieszkańców oraz podnoszenia jakości zycia i świadomości społeczeństwa.
43. "Czestram" Stowarzyszenie na rzecz renowacji zabytków i obiektów kościelnychy w Golejewku Golejewko 1,

63-920 Pakosław

Podejmowanie działań i realizowanie przedsięwzięć zmierzających do ochrony i renowacji zabytków oraz obiektów kościelnych, a także pobudzanie inicjatywy społecznej na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami.
44. Stowarzyszenie Ruch Artystyczny "KONIUGACJA" Rawicz ul. Wały Dąbrowskiego 29a/4,

63-900 Rawicz 

Prowadzenie działalności artstycznej, kulturalnej oraz edukacyjnej i wydawniczej.
45. Stowarzyszenie "Chazacy" w Zawadach Zawady 18,

63-900 Rawicz

Integracja mieszkańców wsi chazackich, promowanie regionu chczackiego, kultywowanie tradycji, zwyczaju oraz patriotyzmu lokalnego.
46. Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych "No i co" w Łaszczynie Łaszczyn 33b,

63-900 Rawicz

Działalność edukacyjna, kulturalna, charytatywna na rzecz rozwoju, aktywizacji i integracji kobiet oraz podnoszenie jakości życia i świadomości społeczności wiejskiej.
47. Stowarzyszenie Strong Man Team Poland w Rawiczu ul. Piłsudskiego 34/6,

63-900 Rawicz

Działanie na rzecz innowacyjnej edukacji przez kulturę oraz wspieranie rozwoju młodych twórców.
48. Stowarzyszenie Żylicka Rzecz Babska w Żylicach

Żylice 9,

63-900 Rawicz

Działalność edukacyjna, kulturalna, charytwtywna na rzecz rozwoju, aktywizacji i integracji kobiet, podnoszenie jakości życia i świadomości społeczności lokalnej, osób niepełnosprawnych oraz profilaktyczna chorób kobiecych w tym nowotworowych.
49. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich "Chojnianki" w Chojnie Chojno 32,

63-920 Pakosław

Ochrona i promocja zdrowia, działalność charytatywna, na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, na rzecz osób w wieku emerytalnym, wspomagająca rozwój gospodarczy i rozwój społeczności lokalnych, rozwój dorobkui kulturalnego i artystycznego.

50.

Stowarzyszenie Nasze Jeziora w Jeziorach

Jeziora 14,

63-930 Jutrosin

Wszechstronny rozwój mieszkańców i miejscowości Jeziora.

51.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Rawicz

ul. Przyjemskiego 35

63-900 Rawicz

Główne cele działania ZHP:

1. Stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju człowieka.

2. Nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego.

3. Upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, samorządności, równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni.

4. Stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich.

5. Upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody.

52.

Klub Biegacza RAWICZ w Rawiczu-Sierakowie

ul. Rzemieślnicza 14, 63-900 Rawicz

Podejmowanie działań związanych z uprawianiem i popularyzowaniem biegania.

53. Stowarzyszenie Kobiet Słupi Kapitulnej Słupia Kapitulna 133, 63-900 Rawicz

Podstawowym celem działania jest integracja środowisk kobiecych oraz wpieranie inicjatyw służących rozwojowi zaiteresowań i uzdolnień kobiet.

54. Stowarzyszenie "Kolorowy Zakątek" w Wydawach Zielona Wieś 51, 63-900 Rawicz

Celem stowarzyszenia jest integracja międzypokoleniowa.

55. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie ul. Wrocławska 39, 63-930 Jutrosin

Prowadzenie działalności edukacyjnej, opiekuńczej, kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej, zwłaszcza w zakresie organizowania, wspierania, inicjowania, czy pomocy na rzecz środowiska szkolnego, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów oraz ich rodzin, jak również ewentualnych opiekunów prawnych.