Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^Powrót na górę

Wersja językowa

Polish Czech English French German Russian

Matematyka Re@ktywacja

Czytaj więcej...Projekt pn. „Opracowanie i wdrożenie kursu wyrównawczego z matematyki z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych” jest realizowany pod hasłem „Matematyka Re@ktywacja” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej...

Szkoła sukcesu

Czytaj więcej...I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu zgłosiło się do udziału w II edycji projektu pt. „Szkoła sukcesu – ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości, języków obcych i ICT” realizowanego przez English Unlimited sp. z o.o. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3, Poddziałania 3.3.4 Modernizacja metod i treści kształcenia.

Czytaj więcej...

Rekiny Przedsiębiorczości

 

Czytaj więcej...Fundacja Rynku Kapitałowego jest organizatorem projektu pn.Rekiny przedsiębiorczości, którego celem jest edukacja ekonomiczna młodzieży w zakresie mechanizmów działania rynku kapitałowego oraz giełdy. Projekt obejmuje trzy edycje Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej oraz trzy edycje kursu e-learningowego.

Czytaj więcej...

Pozytywna ocena wniosku "Mogę - Potrafię - Teraz"

Pozytywna ocena wniosku "Mogę - Potrafię - Teraz"

Kapital_ludzki-ESP
W dniu 4 sierpnia 2008 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu zostało poinformowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, iż wniosek o dofinansowanie realizacji projektu „Mogę - Potrafię - Teraz" złożony w odpowiedzi na konkurs systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie został przyjęty do realizacji. Przyznana kwota dofinansowania wynosi 151 179, 82 zł, co stanowi 89,50 % całkowitego kosztu projektu. Pozostała kwota w wysokości 17 736,18 zł to wkład własny jednostki. W celu podpisania umowy ramowej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu kompletuje niezbędne dokumenty.

 

"Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów liceów prowadzonych przez Powiat Rawicki"

 

"Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów liceów prowadzonych przez Powiat Rawicki" 

Kapital_ludzki-ESP 

I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu w dniu 4 czerwca 2008 r. złożyło w Wielkopolskim Urzędzie Pracy w Poznaniu wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą: „Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów liceów prowadzonych przez Powiat Rawicki". Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PO KL na lata 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Czytaj więcej...

Copyright © 2013. Starostwo Powiatowe w Rawiczu  Rights Reserved.